herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 maj
2019

ĆWICZENIE „RENEGADE-19” Z WYKORZYSTANIEM SYREN ALARMOWYCH.

Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W związku z tym na terenie Gminy Widuchowa mogą być nadawane sygnały alarmowe dotyczące zagrożenia z powietrza z wykorzystaniem syren alarmowych.

Podstawa prawna: §10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

czytaj więcej


08 maj
2019

DO 15 MAJA 2019 r. WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH DLA ROLNIKÓW - KOMUNIKAT ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w roku 2019. rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wszelkie Informacje dotyczące eWniosku dostepne są
- w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych Zachodniopomorskiego OR ARiMR,
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

czytaj więcej


14 kwi
2019

DŁUGO OCZEKIWANE NOWE ŚREDNIE SAMOCHODY POŻARNICZE JEDNYM KOŁEM W GARAŻU.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie wniosku jako Lidera projektu realizowanego w partnerstwie z OSP Widuchowa o przyznanie pomocy w trybie konkursowym na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie", miło nam poinformować, że zgodnie z przedstawioną listą rankingową wniosek otrzymał dofinansowanie.

czytaj więcej


12 kwi
2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM CKE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektorów szkół podstawowych z Widuchowej i Krzywina akcja strajkowa w placówkach będzie kontynuowana od poniedziałku 15 kwietnia.

Informujemy Uczniów klasy 8 i Rodziców, że w Szkole Podstawowej w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy, a dla uczniów korzystających z dożywiania będą wydawane obiady.

HARMONOGRAM EGZAMINU

  • 15 kwietnia (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Początek testu o godzinie 9:00.
  • 16 kwietnia (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z matematyki. Początek tekstu o godzinie 9:00.
  • 17 kwietnia (środa) – egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Początek testu o godzinie 9:00.

czytaj więcej