herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

20 mar
2023

UWAGA!!! UTRUDNIENIA W ŻARCZYNIE

W ślad za informacją otrzymaną od wykonawcy informujemy, że w związku z prowadzeniem prac na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żarczyn na działkach nr 299 i 300 obręb Żarczyn” od 21 marca  do 23 marca 2023 r. będą prowadzone prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o nieparkowanie samochodów przy posesjach i na remontowanej drodze.
Prosimy o pozostawienie samochodów przed remontowaną drogą.
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej


16 mar
2023

WERYFIKACJA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I KOMPOSTOWNIKÓW W RYNICY I POLESINACH

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie Gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. Miejscowościami podlegającymi kontroli będą Rynica i Polesiny.
Kontrole przeprowadzone zostaną w okresie od 20.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

czytaj więcej