herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 wrz
2019

NOWY POMARAŃCZOWY RENAULT MASTER W ZGK W WIDUCHOWEJ

Pracownicy ZGK Widuchowa odetchnęli z ulgą. Skończyły się problemy ze starym awaryjnym samochodem, który utrudniał codzienną pracę, a ostatnio częściej był w remoncie niż w terenie. Od teraz na awarie będą wyjeżdżać nowym specjalnie przygotowanym Renault Masterem. Dzięki wspólnym staraniom i pomocy radnych gminy, wójta i skarbnika udało się zabezpieczyć w budżecie gminy potrzebne fundusze i zakupić fabrycznie nowy samochód. Samochód kosztował ponad 120 tys. zł. - dotacja gminy wyniosła 110 tys. złotych.

Zdaniem wójt Anny Kusy - Kłos gmina zdecydowała się zakupić samochód mimo potężnych wydatków m.in na budowę oczyszczalni, bo to część całościowego planu porządkowania ZGK i infrastruktury gminy. W tym roku realizowana jest inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej, co pomoże zachować czyste środowisko, a od kilku miesięcy ścieki wozi zmodernizowany beczkowóz, co znacznie skróciło oczekiwanie na wywóz nieczystości z terenów nieskanalizowanych. Teraz Zakład dysponować będfzie nowym samochodem przeznaczonym do wyjazdów na awarie.

   

- Nareszcie koniec z codziennym reanimowaniem złomu - ocenia dyr. ZGK Zbigniew Pankiewicz - bardzo dziękuję radnym i pani wójt, że wsparli zakład. Taka pomoc jest nam potrzebna, bo aktualnie wydajemy dziesiątki tysięcy zł na naprawę sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i przepompowni. To jest nasz priorytet by utrzymać dostawy wody i odbiór ścieków. 

Nowy samochód ZGK to przede wszystkim ukłon w stronę mieszkańców, bo dzięki niemu pracownicy zakładu szybciej dotrą na miejsce awarii i sprawniej zadbają o porządek w Widuchowej.

czytaj więcej


25 lip
2019

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

W wyniku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  z obszarów województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.  w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Widuchowa nastąpiło podpisanie umowy na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w gminie Widuchowa”.

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a w imieniu  Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa.

czytaj więcej


25 lip
2019

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

W dniu 25 lipca 2019 r. podczas obrad VIII sesji Rady Gminy Widuchowa nominację z rąk Wójt Anny Kusy - Kłos otrzymał nowy dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. Wójt gminy Zarządzeniem Nr 83/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. powierzyła stanowisko dyrektora szkoły Panu Pawłowi Wróblowi na okres 5 lat szkolnych od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Kandydat na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Widuchowa. Komisja konkursowa w dniu 3 lipca 2019 r. po dokonaniu analizy formalnej złożonej oferty dopuściła Pana Pawła Wróbla do postępowania konkursowego i po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Gratulujemy i życzymy nowemu dyrektorowi zrealizowania przedstawionej koncepcji, podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji  oraz samych sukcesów w sferze dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że kwalifikacje zawodowe, umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie w pracę na rzecz widuchowskiej oświaty  pomogą Pawłowi Wróblowi dobrze zarządzać placówką i osiągnąć postawione cele. 

  

czytaj więcej


02 lip
2019

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

W dniu 02 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie laureaci Konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2019" uroczyście podpisali umowy na finansowanie zgłoszonych projektów inwestycyjnych.

W gronie laureatów znalazła się Gmina Widuchowa, reprezentująca Sołectwo Widuchowa. Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł otrzymał projekt: "O dawnej Widuchowej w Parku Czcibora - montaż tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii naszej Małej Ojczyzny".

Umowę na realizację projektu podpisali: Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Anna  Kusy - Kłos Wójt Gminy Widuchowa i Ewa Adamiak Sołrtys Sołectwa Widuchowa.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego". Całkowita wartość projektu to kwota 12.287,70 zł, a otrzymana dotacja - grant sołecki wynosi 10.000,00 zł.

 

Gratulujemy laureatowi - Sołectwu Widuchowa. To kolejna inwestycja w centrum Widuchowej, która służyć będzie mieszkańcom i gościom odwiedzającym naszą miejscowość jako kolejna atrakcja turystyczna gminy.

foto: Jarosław Rzepa (www.facebook.com), www.gryfino.powiat.pl

czytaj więcej