herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

30 mar
2019

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 29 marca 2019 r. Urząd Gminy Widuchowa zorganizował uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody obchodzili: Państwo Marianna i Stanisław Czeda, Państwo Józefa i Jan Drzewieccy oraz Państwo Krystyna i Edward Chilewscy.
Na uroczystość przybyli dostojni Jubilaci wraz z rodzinami: dziećmi, wnukami, prawnukami i przyjaciółmi.

Uroczystość, która odbyła się w  Sali ślubów USC Widuchowa, uświetnił swoim występem Dziecięcy Zespół Ludowy  "Niezabudki" pod opieką Pani Jolanty Berowskiej

Za trud i poświęcenie Urząd Stanu Cywilnego w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do Prezydenta RP o wyróżnienie poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu  dekoracji dokonała Wójt Gminy Pani Anna Kusy –Kłos.

Pary małżeńskie zostały obdarowane kwiatami oraz drobnymi prezentami. Życzeniom i gratulacjom  nie było końca. Nie brakowało wzruszeń i wspomnień z lat młodzieńczych. Wszystkim Jubilatom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.

czytaj więcej


27 mar
2019

WSZYSTKIE SOŁECTWA W GMINIE WIDUCHOWA PO WYBORACH SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

Zakończył się trwający ponad miesiąc cykl zebrań wiejskich zwołanych przez Wójt Annę Kusy - Kłos, których celem były wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania wyborcze odbyły się w 14 sołectwach - we wszystkich wybrano nowych sołtysów, w 13 sołectwach wybrano nowe Rady Sołeckie.

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 27 marca 2019 r. w Bolkowicach. Nowym Sołtysem został wybrany ponownie Jan Bachłaj, który otrzymał głosy wszystkich wyborców obecnych na zebraniu. Mieszkańcy ustalili liczebność Rady Sołeckiej na 5 osób. W wyniku wyborów w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice weszli: Kazimiera Adamiak, Barbara Czupryńska, Małgorzata Kąkolewska, Grzegorz Kąkolewski i Marlena Śledzik.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowemu Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej gratulacje oraz życzenia  pomyślnej realizacji wszystkich przedsięwzięć dla dobra całej społeczności Sołectwa Bolkowice. W zebraniu wiejskim uczestniczył także Zbigniew Pałka - Radny Rady Gminy Widuchowa (Okręg 10).

  

czytaj więcej


27 mar
2019

WYBORY SOŁECKIE W PACHOLĘTACH I CZARNÓWKU

We wtorek 26 marca 2019 r. zebrania wyborcze odbyły się w dwóch sołectwach: Czarnówko i Pacholęta. Dzięki dużej frekwencji zebrania odbyły się w pierwszym terminie.
Na funkcję Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. Nowym Sołtysem Sołectwa Czarnówko została Pani Daniela Mach. W skład trzyosobowej rady Sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Piotr Wermuth i Anna Baranowska.


W Pacholętach mieszkańcy ponownie wybrali Sołtysem Stanisława Czyża. Wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Maria Markowicz, Jolanta Juzyszyn, Czesław Głowacki, Piotr Gmiński i Adrian Stawierej.

Gratulujemy wyboru wszystkim Państwu - Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy satysfakcji z pełnienia ważnych funkcji społecznych oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców Sołectw Pacholęta i Czarnówko.


czytaj więcej


27 mar
2019

POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 26 marca 2019 r. siedmioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

czytaj więcej