herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

09 maj
2019

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 122 PROWADZĄCEJ PRZEZ KRZYWIN - PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 przez miejscowość Krzywin w gminie Widuchowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wartość inwestycji to kwota 12,4 mln złotych. W dniu 9 maja 2019 r. w Krzywinie w pobliżu przejazdu kolejowego odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy firmie MALDROBUD. Uroczystego przekazania placu budowy w imieniu inwestora dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ogierd Geblewicz, któremu towarzyszyli Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber i Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztof Ziętek. Wykonawcę - Spółkę MALDROBUD reprezentowali Właściciel Edward Malinowicz i Prezes Zarządu Spółki Łukasz Malinowicz.

W tak ważnym dniu nie zabrakło przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos, Dariusz Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. W uroczystości wzięli udział Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński i Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy Zarządu dróg, przedstawiciele mediów i mieszkańcy Krzywina.

W swoim wystąpieniu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił ogromne znaczenie inwestycji drogowych w poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa oraz dużą rolę współpracy transgranicznej w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim. 

Wójt Anna Kusy - Kłos w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Marszałkowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za ogromne zaangażowanie, determinację i starania, aby doprowadzić do realizacji tej ważnej dla naszego powiatu i gminy inwestycji.

czytaj więcej


25 kwi
2019

PUNKT POCZTOWY W BUDYNKU URZĘDU GMINY OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu dzisiejszym 25 kwietnia 2019 r. otwarty został Punkt Pocztowy w Widuchowej. Placówka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 i świadczyć będzie usługi pocztowe, finansowe oraz umożliwi odbiór przesyłek awizowanych.

Uwzględniając potrzeby mieszkańców, w jednym dniu w tygodniu placówka będzie czynna w godzinach popołudniowych: poniedziałek - od godz. 13.00 do godz. 20.00. W pozostałe dni tygodnia (wtorek - piątek) Punkt pocztowy będzie otwarty w godzinach od 8.30 do 15.00.

   

Wójt Anna Kusy - Kłos jest przekonana, że uruchomiona placówka spełni oczekiwania mieszkańców gminy oraz działających na jej terenie instytucji. Pragnie przy tym w sposób szczególny podziękować władzom Poczty Polskiej, które ze zrozumieniem przyjęły inicjatywę Wójta i Radnych Gminy Widuchowa i doprowadziły do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Dzięki wspólnym staraniom od dzisiaj w Gminie Widuchowa działa placówka pocztowa, na którą długo czekali wszyscy mieszkańcy.

czytaj więcej