herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W wyniku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  z obszarów województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.  w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Widuchowa nastąpiło podpisanie umowy na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w gminie Widuchowa”.

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a w imieniu  Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:
1. Remont budynku szatni sportowej w miejscowości Krzywin,
- remont pokrycia dachowego,
- remont elewacji z malowaniem,
- remont elementów wewnętrznych szatni,
2. Odnowienie nawierzchni boisk sportowych w miejscowościach Krzywin i Widuchowa tj.
- konserwacja boisk z trawą syntetyczną z uzupełnieniem granulatu w m. Krzywin i Widuchowa,
- czyszczenie mechaniczne boisk wielofunkcyjnych w m. Krzywin i Widuchowa,
3. Remont chodnika przy szatni sportowej,
4. Naprawa bramy wejściowej do kompleksu sportowego w Krzywinie.

Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości  9 200,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 20 000 zł,

Wpisany przez: Mariusz Gralak