herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10.00  (wtorek) w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się I Sesja IX Kadencji Rady Gminy Widuchowa zwołana Postanowieniem Nr 320/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Widuchowa.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta.
8. Zakończenie obrad. 

Wpisany przez: Mariusz Gralak