herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

22 maj
2019

JEDNOSTKA OSP WIDUCHOWA Z KOLEJNYMI DOTACJAMI

W ramach Otwartego  konkurs ofert pn. "Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP"  ogłoszonego przez  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jednostka OSP w Widuchowej  otrzymała dwie dotacje: pierwsza na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - kwota dofinansowania 6000,00 zł, z tej formy wsparcia skorzysta 20 OSP w Województwie  Zachodniopomorskim. Druga dotyczy  aktywizacji lokalnej społeczności – kwota dofinansowania 3000,00 zł W tej części konkursu  dotacje otrzymało 29 jednostek OSP z naszego województwa.
Otrzymane dotacje były możliwe dzięki wspólnej współpracy przy tworzeniu wniosków  Pani Wójt Anny Kusy Kłos z OSP w Widuchowej.
Gratulujemy i życzymy sukcesu.

fot. http://www.wzp.pl/

czytaj więcej


09 maj
2019

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 122 PROWADZĄCEJ PRZEZ KRZYWIN - PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 przez miejscowość Krzywin w gminie Widuchowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wartość inwestycji to kwota 12,4 mln złotych. W dniu 9 maja 2019 r. w Krzywinie w pobliżu przejazdu kolejowego odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy firmie MALDROBUD. Uroczystego przekazania placu budowy w imieniu inwestora dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ogierd Geblewicz, któremu towarzyszyli Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber i Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztof Ziętek. Wykonawcę - Spółkę MALDROBUD reprezentowali Właściciel Edward Malinowicz i Prezes Zarządu Spółki Łukasz Malinowicz.

W tak ważnym dniu nie zabrakło przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos, Dariusz Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. W uroczystości wzięli udział Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński i Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy Zarządu dróg, przedstawiciele mediów i mieszkańcy Krzywina.

W swoim wystąpieniu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił ogromne znaczenie inwestycji drogowych w poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa oraz dużą rolę współpracy transgranicznej w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim. 

Wójt Anna Kusy - Kłos w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Marszałkowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za ogromne zaangażowanie, determinację i starania, aby doprowadzić do realizacji tej ważnej dla naszego powiatu i gminy inwestycji.

czytaj więcej