herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 maj
2019

SKUTECZNA ODBUDOWA ZNISZCZONEGO BOCIANIEGO GNIAZDA W KRZYWINIE.

23 maja we wczesnych godzinach porannych na ul.Królewieckiej w Krzywinie zawaliło się stare, spróchniałe drzewo na którym znajdowało się bocianie gniazdo. Upadku z tak dużej wysokości niestety nie wytrzymały jajka z pisklętami. Dorośli rodzice przez cały czas przesiadywali na pobliskich dachach i latali po okolicy. Stąd szybka wspólna akcja i już drugiego dnia obok zwalonego drzewa stał podwójny słup z bocianią platformą i nadzieją, że ocalałe dorosłe bociany zasiedlą to lokum i uwiją na przyszłość nowe gniazdo.

Dziś już wiemy, że bociany przysiadają na platformie i próbują odbudować gniazdo, co było celem wszystkich biorących udział w przedsięwzięciu.

czytaj więcej


24 maj
2019

ZAKOŃCZONO MONTAŻ PIERWSZEJ OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W LUBICZU

W Lubiczu powstała pirewsza Otwarta Strefa Aktywności - jedna z pięciu, które zostaną zamontowane na terenie gminy Widuchowa w ramach I edycji "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. OSA w wariancie podstawowym (Lubicz) zawiera następujące elementy wyposażenia: siłownię plenerową składającą się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło +odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefę relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje umieszczenie koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzenia.

Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia 25 lipca 2018 r. Wcześniej Rada Gminy zagwarantowała w budżecie środki na wkład własny gminy. Łączny koszt projektu to 291.730 zł, czego 127.267 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kolejne strefy aktywności w ramach tego zadania (I edycja Programu z 2018 roku) powstaną w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy).

czytaj więcej


23 maj
2019

W WIDUCHOWEJ POWSTANĄ KOLEJNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

W II edycji ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” przyznane zostały środki dla samorządów na 42 obiekty ogólnodostepnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych. Wśród 23 samorządów województwa Zachodniopomorskiego znalazła się również Gmina Widuchowa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75 000 zł na dwie Otwarte Strefy Aktywności - w wariancie podstawowym i rozszerzonym.

Gmina Widuchowa złożyła wniosek w lutym 2019 r. Strefy powstaną w miejscowościach: Kłodowo (wariant rozszerzony) i Bolkowice (wariant podstawowy).

czytaj więcej


22 maj
2019

INSTALACJA HOTSPOTÓW Wi-Fi W GMINIE WIDUCHOWA

Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU, które trwało od 4 do 5 kwietnia. 3400 gmin na 10000 zgłoszonych otrzyma bony o wartości 15000 EUR na pokrycie kosztów instalacji hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, w tym w ratuszach, bibliotekach publicznych, muzeach, parkach publicznych lub placach. Wśród wyróżnionych gmin z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii jest również Gmina Widuchowa. Podpisanie umów nastąpi w czerwcu 2019 roku.

czytaj więcej