herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 maj
2019

ZAKOŃCZONO MONTAŻ PIERWSZEJ OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W LUBICZU

W Lubiczu powstała pirewsza Otwarta Strefa Aktywności - jedna z pięciu, które zostaną zamontowane na terenie gminy Widuchowa w ramach I edycji "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. OSA w wariancie podstawowym (Lubicz) zawiera następujące elementy wyposażenia: siłownię plenerową składającą się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło +odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefę relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje umieszczenie koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzenia.

Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia 25 lipca 2018 r. Wcześniej Rada Gminy zagwarantowała w budżecie środki na wkład własny gminy. Łączny koszt projektu to 291.730 zł, czego 127.267 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kolejne strefy aktywności w ramach tego zadania (I edycja Programu z 2018 roku) powstaną w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy).

czytaj więcej


23 maj
2019

W WIDUCHOWEJ POWSTANĄ KOLEJNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

W II edycji ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” przyznane zostały środki dla samorządów na 42 obiekty ogólnodostepnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych. Wśród 23 samorządów województwa Zachodniopomorskiego znalazła się również Gmina Widuchowa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75 000 zł na dwie Otwarte Strefy Aktywności - w wariancie podstawowym i rozszerzonym.

Gmina Widuchowa złożyła wniosek w lutym 2019 r. Strefy powstaną w miejscowościach: Kłodowo (wariant rozszerzony) i Bolkowice (wariant podstawowy).

czytaj więcej


17 kwi
2019

WKRÓTCE OTWARCIE PUNKTU POCZTOWEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIDUCHOWEJ

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, w którym zostanie utworzony Punkt pocztowy.  Umowa została podpisana na okres 5 lat. Wkrótce po uzyskaniu informacji o zaprzestaniu działalności agencji pocztowej w Widuchowej Wójt Anna Kusy - Kłos zwróciła się do Poczty Polskiej z prośbą o utworzenie Punktu Pocztowego i zaproponowała na jego siedzibę jedno z pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Aby spełnić warunek naszego partnera Rada Gminy w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła stosowną uchwałę i wyraziła zgodę na dzierżawę pomieszczenia biurowego na okres powyżej 3 lat. Ostatecznie ustalono satysfakcjonujące obie strony warunki umowy. Wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt i przystosowanie do pracy potrwa jeszcze kilka dni. Mamy nadzieję, że mieszkańcy nie będą długo czekać i już niebawem nowy Punkt Pocztowy rozpocznie działalność.

czytaj więcej


22 maj
2019

INSTALACJA HOTSPOTÓW Wi-Fi W GMINIE WIDUCHOWA

Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU, które trwało od 4 do 5 kwietnia. 3400 gmin na 10000 zgłoszonych otrzyma bony o wartości 15000 EUR na pokrycie kosztów instalacji hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, w tym w ratuszach, bibliotekach publicznych, muzeach, parkach publicznych lub placach. Wśród wyróżnionych gmin z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii jest również Gmina Widuchowa. Podpisanie umów nastąpi w czerwcu 2019 roku.

czytaj więcej