herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 października 2019 r. o godzinie 11.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Widuchowa, została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, a  Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Sp. z o.o. w ramach projektu  "Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry" na zadanie pn. „Budowa platformy widokowej w Widuchowej”. Umowę w towarzystwie gospodarza terenu Wójta Gminy Widuchowa Anny Kusy-Kłos i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy podpisali w imieniu parków Dyrektor Ryszard Mićko, a z ramienia wykonawcy Prezes spółki Mirosław Paech. Zgodnie z umową platforma ma powstać w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy czyli od dziś.
Przy okazji spotkania Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisał umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla powyższego zadania, którą sprawował będzie Pan Leszek Konieczny.

Wpisany przez: Mariusz Gralak