herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

20 lip
2016

I ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ NIEMATERIALNĄ - "HISTORIA W SERCU UKRYTA"

W maju i czerwcu b.r. mieszkańcy gminy Widuchowa uczestniczyli w projekcie pn. "Historia w sercu ukryta" dzięki umowie partnerskiej, podpisanej w imieniu Gminy Widuchowa przez Panią Wójt Annę Kusy-Kłos. Organizatorem Projektu jest  Spółdzielnia Socjalna Pod Kasztanami z Rzepnowa, pomysłodawcą prof. B. Matławski, a partnerami gminy Pyrzyce, Gryfino, Banie i Widuchowa. Projekt sfinansowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z naszej gminy w projekcie udział wzięli: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt oraz  byli kresowiacy- Maria Burchot, Jerzy Wójtowicz i Jan Stanisławczyk, którzy wystąpili w filmie dzieląc się wspomnieniami z pierwszych powojennych lat na ziemiach odzyskanych.

czytaj więcej


20 lip
2016

OBWIESZCZENIE ZZMIUW W SZCZECINIE O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (ZZMiUW) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Podkomponentu 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, Kontrakt 1A.1 – Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

czytaj więcej


14 lip
2016

PIOTRUŚ WRÓBEL Z WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY

Piotruś Wróbel z Żurawi wraz z mamą odwiedził w środę 13 lipca 2016 r. w urzędzie gminy w Widuchowej Panią wójt Annę Kusy-Kłos aby podziękować za osobiste zaangażowanie w organizację pomocy i akcję zbierania pieniędzy na kosztowną operacją oczu w klinice doktora Abramsona w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że akcję  na rzecz Piotrusia rozpoczęto w naszej gminie podczas gali zakończenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dniu 30 stycznia 2016 r. Dołączyli do niej spontanicznie uczniowie, nauczyciele i rodzice ze szkół w Widuchowej i Krzywinie, stowarzyszenia, piłkarze i piłkarki, siatkarze, kibice, trenerzy, instruktorzy tańca, miłośnicy militariów,  sołtysi i rady sołeckie, mieszkańcy parafii Lubicz, młodzież i dorośli mieszkańcy gminy Widuchowa. Nasze akcje pomogły zebrać niewyobrażalną sumę 1,5 mln zł, dzięki której lekarze uratowali oczy Piotrusia. Podziękowania, które złożyli na rece Pani Wójt Rodzice Piotrusia należą się wszystkim Państwu - mieszkańcom naszej gminy, którzy okazali wielkie serce i pozwolili Piotrusiowi ogladać świat. Dziękujemy bardzo!

czytaj więcej


14 lip
2016

ODWIEDZINY PO 78 LATACH

W środę 13 lipca wizytę w naszej gminie po 78 latach złożył Pan Friedrich Wilhelm Westermann, mieszkaniec  Bücken w Dolnej Saksonii. Urodził się w 1935 r. w Szczecinie i mieszkał z rodzicami w Żelechowie. Rodzina mieszkała w budynku szkoły w Żelechowie i wyjechała do Niemiec w roku 1937.  Pan Westermann, emerytowany nauczyciel odbył sentymentalną podróż do miejsc, które pamięta z rodzinnych fotografii oraz opowiadań rodziców. Wspólnie z Pania wójt Anną Kusy-Kłos odbył wycieczkę po Widuchowej, a następnie odwiedził swoją rodzinną wieś. Z zainteresowaniem i ze wzruszeniem oglądał budynek szkoły, kościół parafialny oraz dawny majątek ziemski, z właścicielami którego przyjaźnili się przed wojną jego rodzice. Jednodniowa wizyta wywarła ogromne wrażenie na naszym gościu, którego zaprosiliśmy do ponownych odwiedzin. 

czytaj więcej