herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

12 mar
2019

WIZYTA MARSZAŁKA JAROSŁAWA RZEPY W WIDUCHOWEJ- PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELECHOWIE

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2019 r., gościliśmy w Widuchowej wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego Panowie Artur NyczOlgierd Kustosz.

W czasie wizyty, w Sali Ślubów Urzędu Gminy Widuchowa, została uroczyście podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechowo". Umowę w obecności radnych Sejmiku Województwa i radnych Rady Gminy Widuchowa podpisali Pan Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos.

Inwestycja będzie sfinansowana ze budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości  487 100,00 zł. na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to kwota 765 520,83 zł, a otrzymane dofinansowanie zewnętrze stanowi 63,63 %.

czytaj więcej


10 mar
2019

EWA ADAMIAK NOWYM SOŁTYSEM WIDUCHOWEJ ZE 100-PROCENTOWYM POPARCIEM WYBORCÓW

W niedzielne popołudnie 10 marca 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w Widuchowej zwołane przez Wójt Annę Kusy - Kłos w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej największego sołectwa w gminie. W zebraniu wzięło udział 95 mieszkańców z miejscowości: Widuchowa, Lubiczyn i Widuchowa-Stacja.

W wyborach sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę - Pani Ewy Adamiak. Komisja skrutacyjna bardzo profesjonalnie przeprowadziła głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Barbara Szczawik odczytała protokół z głosowania - na 90 wydanych kart do głosowania oddano 90 głosów ważnych - w tym 90 głosów "ZA" kandydaturą Ewy Adamiak, która została nowym Sołtysem Sołectwa Widuchowa.

To rzadkość, aby kandydat uzyskał 100 procent poparcia wyborców. Gratulujemy Pani Ewie osiągniętego wyniku, który świadczy o 100 procentowym zaufaniu mieszkańców i stanowi dowód uznania za dotychczasową działalność w radzie sołeckiej i zaangażówanie w pracę na rzecz Sołectwa Widuchowa.

W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 8 kandydatów. W skład siedmioosobowej Rady weszli: Alicja Najcel, Wojciech Szczawik, Alicja Korczyńska, Jadwiga Koszewska, Ryszard Zawadzki, Renata RomanAgnieszka Madej.

 

Nowym Radnym Rady Sołeckiej i Pani Sołtys życzymy samych sukcesów, optymizmu, determinacji i skuteczności w działaniu. Mamy nadzieję, że praca społeczna na rzecz lokalnego środowiska przy współudziale władz samorządowych da wymierne korzyści i przyniesie dużo satysfakcji  oraz zadowolenie mieszkańców Sołectwa Widuchowa.

czytaj więcej


07 mar
2019

WYBORY SOŁECKIE W OGNICY - IWONA PRZYCHOĆKO PONOWNIE WYBRANA SOŁTYSEM

Trzecie w tym tygodniu zebranie wyborcze odbyło się w świetlicy wiejskiej w Ognicy. Sołtysem została wybrana Pani Iwona Przychoćko, która objęła tę funkcję w roku 2018 w wyniku wyborów uzupełniających. W czasie kilku miesięcy urzędowania Pani Sołtys dała się poznać jako dobry gospodarz i zdobyła zaufanie mieszkańców, którzy ponownie powierzyli jej kierowanie Sołectwem.

W skład siedmioosobowej Rady Sołeckiej weszły same Panie, stanowiące najbardziej aktywną grupę mieszkanek, od dawna działających na rzecz swojej miejscowości, w szczególności inicjując i organizując szereg lokalnych przedsięwzięć dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców sołectwa. Nowo wybrani członkowie rady Sołeckiej Sołectwa Ognica to: Natalia Kucharska, Agnieszka Smętek, Agnieszka Kaczor-Smętek, Natalia Brzezińska, Gabriela Dyoniziak, Bożena Kaczor i Justyna Konończuk.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła Pani Sołtys i Paniom z Rady sołeckiej gratulacje i życzenia udanej współpracy w realizacji planów i zamierzeń w nowej kadencji. Podziękowała także Komisji skrutacyjnej pod przewodnictwem Pana Andrzeja Przychoćko, za sprawne i wzorowe przeprowadzenie procedury głosowania.

czytaj więcej


06 mar
2019

WYRÓŻNIENIA I UPOMINKI DLA UCZNIÓW.

W ostatnich dniach lutego uczestnicy Minimundialu 2018 ze Szkół Podstawowych w Krzywinie i Widuchowej uczestniczyli w spotkaniach z Panią Wójt Anną Kusy-Kłos, podczas których otrzymali pamiątkowe albumy. W spotkaniach uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa - Dariusz Filipiak, Sekretarz Gminy - Andrzej Stachura, dyrektorzy placówek, nauczyciele.

czytaj więcej