herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny i potwierdziła się prawda, że widuchowianie lubią pomagać. W organizację finału włączyło się wiele instytucji, darczyńców oraz mieszkańców, którzy nie żałowali pieniędzy na licytacje, czy kupno ciast i innych produktów.
Podczas 31 finału w Gminie Widuchowa zebrano 33 961,43 zł oraz 177,43 Euro.
Sztab gminny mieścił się tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Widuchowej, a tworzyli go nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Wpisany przez: Mariusz Gralak