herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - W MARWICACH POŁOŻONO PIERWSZĄ WARSTWĘ MASY BITUMICZNEJ

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójt Anny Kusy - Kłos zaplanowana inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice doczekała się realizacji.

Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 1,025 km. Po kolejnych nierozstrzygniętych przetargach dopiero w wyniku negocjacji udało się wyłonić wykonawcę inwestycji - firmę MKR INWESTMENT Marek Gołębiowski z Kłodowa.

Krótki czas wykonania prac (do końca roku) oraz konieczność rozliczenia inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski wymusiły na wykonawcy duże tempo prac. Obecnie na całym odcinku drogi, od ronda leżącego w ciągu drogi powiatowej  do końca miejscowości, położona została pierwsza, wyrównawcza warstwa masy bitumicznej. Kolejny etap to ułożenie warstwy ścieralnej oraz utwardzenie i zagospodarowanie poboczy drogi. Mamy nadzieję, że duże zaawansowanie prac i dobre warunki pogodowe pozwolą na szybkie zakończenie inwestycji.

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - DUŻE ZAAWANSOWANIE PRAC NA BULWARACH RYBACKICH

Ostatni gorący okres związany z wyborami samorządowymi nie wpłynął na prowadzone przez gminę inwestycje. Przygotowana w poprzedniej kadencji przez Wójt Annę Kusy - Kłos i rozpoczęta we wrześniu inwestycja: Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny  jest kontynuowana. Realizujemy obecnie I etap  inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwotą 1 071 389 zł (63,63 %). Wykonawcą jest firma „DANKOM” Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola.

Kolejna wizyta na placu budowy pokazuje znaczne zaawansowanie prac i w powiązaniu z dobrymi, jak na tę porę roku, warunkami pogodowymi dobrze rokuje na przyszłość. Odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Mostowej przygotowany jest do układania kostki brukowej.

Nowa nawierzchnia z kostki została już ułożona na odcinku od ul. Grunwaldzkiej, aż za skrzyżowanie z ul. Żeromskiego. Dalej na południe w kierunku Nadzoru Wodnego trwają roboty ziemne - korytowanie drogi i formowanie poboczy.

Już obecnie, na etapie budowy mieszkańcy dostrzegają wyraźną zmianę krajobrazu Bulwarów Rybackich i chętnie spacerują w tej okolicy obserwując postęp prac. Mamy nadzieję, że po ukończeniu całej inwestycji tereny położone nad Odrą w Widuchowej staną się wizytówką miejscowości i ulubionym miejscem spędzania czasu przez naszych mieszkańców i turystów.

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - NOWA WIATA PRZYSTANKOWA W LUBICZU

W Lubiczu obok świetlicy wiejskiej została zamontowana wiata przystankowa przeznaczona dla dzieci dojeżdżających do szkoły i dorosłych pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej. Wniosek w tej sprawie złożyli do Wójta mieszkańcy miejscowości Lubicz. Temat budowy wiaty przystankowej był także przedmiotem burzliwej dyskusji w czasie zebrania wiejskiego. Głosy  w tej sprawie były podzielone i dopiero w wyniku głosowania udało się ustalić stanowisko mieszkańców. Wójt Anna Kusy - Kłos uwzględniła wniosek społeczności lokalnej - zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy. Teraz warto zadbać o to miejsce i o majątek gminy, aby nowa wiata dobrze służyła mieszkańcom wioski. 

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - WYKONANO KOLEJNE ODCINKI CHODNIKA W PARKU CZCIBORA W WIDUCHOWEJ

Zgodnie z planem kończą się inwestycje finansowane z funduszy sołeckich, które muszą być zrealizowane i rozliczone do końca roku budżetowego. W ostatnich dniach listopada w Parku Czcibora w Widuchowej wykonano remont chodników.

Przebudowano odcinek ciągu pieszego od przystanku autobusowego w kierunku ul. Szkolnej oraz odcinek prowadzący do placu zabaw. Nowe chodniki znacząco wpłynęły na estetykę parku, zapewniają bezpieczną komunikację we wszystkich kierunkach i dostęp do placu zabaw.

czytaj więcej