herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 paź
2018

RAJD "SZLAKIEM PAMIĘCI NARODOWEJ"

Szkolny Klub Rowerowy w Widuchowej zorganizował rajd "Szlakiem Pamięci Narodowej", który wpisuje się w gminne obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie w towarzystwie opiekunów odwiedzili miejsca związane z forsowaniem Odry.

czytaj więcej


03 paź
2018

BUDYNEK PRZYCHODNI W KRZYWINIE ZOSTANIE OCIEPLONY PRZED ZIMĄ - TRWAJĄ PRACE TERMOIZOLACYJNE

W Krzywinie trwa remont elewacji budynku przychodni rodzinnej. Obiekt wybudowany w roku 1976 przechodził w swojej historii wiele remontów i modernizacji. Z uwagi na znaczne koszty eksploatacji ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej na ogrzewanie budynku Pani Wójt Anna Kusy - Kłos wspólnie z dyrektorem ZGK podjęła działania mające na celu ich ograniczenie. W pierwszej kolejności wymieniony został kocioł C.O. na bardziej nowoczesny i ekonomiczny, a obecnie trwają prace termoizolacyjne.

Dzięki determinacji wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, zarówno właścicieli lokali mieszkalnych, jak i gminy, w tym roku zostanie ocieplony cały budynek, co już w nadchodzącym sezonie grzewczym powinno przynieść oszczędności. W celu zapewnienia pacjentom jak najlepszych warunków  oraz poprawy funkcjonowania przychodni rodzinnej wykonywane będą kolejne prace remontowe i modernizacyjne.  Z uwagi na liczne głosy korzystających z przychodni pacjentów w przyszłym roku zaplanowano remont schodów i podjazdu prowadzących do przychodni.

   

czytaj więcej


03 paź
2018

RUSZYŁA PRZEBUDOWA ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

W poniedziałek 1 października na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt i wykonawca, firma DANKOM,  rozpoczęła pracę na ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej. Długo oczekiwana przebudowa położonej nad brzegiem Odry ulicy w ciąg pieszo jezdny powstaje z funduszy pochodzących z budżetu gminy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (I etap) zamknie się kwotą  1 873 780,35 zł przy dofinansowaniu 1 071 389 zł (63,63 %).

Wójt Anna Kusy Kłos po podzieleniu kosztownego zadania na dwa etapy złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie. Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2018 r. Wykonawcę, firmę Dankom, udało się wyłonić dopiero w wyniku negocjacji po nierozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Umowę  podpisano 30 sierpnia 2018 r. i po przekazaniu placu budowy i wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych ruszyła przebudowa Bulwarów Rybackich.


Przekazanie placu budowy


Mamy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą na prowadzenie prac i z dnia na dzień będziemy obserwować postęp robót. Spełnią się marzenia wielu mieszkańców Widuchowej, a w szczególności tych, którzy korzystają z drogi i mieszkają przy Bulwarach Rybackich. Walory turystyczne naszej gminy i miejscowości Widuchowa są olbrzymie, ale nie do końca wykorzystane. Realizowana inwestycja to kolejny etap otwarcia się na Odrę, dający nowe możliwości na przyszłość.  Skorzystają na tym zarówno nasi mieszkańcy, jak też odwiedzający nas goście i przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne.

czytaj więcej


02 paź
2018

WARSZTATY INFORMACYJNE NA TEMAT BUDOWY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

W poniedziałek 01 października w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyły się warsztaty informacyjne przeprowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poświęcone bieżącym i planowanym inwestycjom w infrastrukturę turystyczną na terenie Parków. Warsztaty poprowadziła Dyrektor Zespołu Parków Dorota Janicka, a wykład na temat walorów przyrodniczych i historycznych Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" poprowadził dr.Tomasz Duda - Pracownik naukowy Wydziału Nauki o Ziemi Katedry Turystyki Uniwersytetu Szzczecińskiego.W spotkaniu wzięła udział wójt gminy Anna Kusy - Kłos oraz mieszkańcy Widuchowej, członkowie stowarzyszeń i przedsiębiorcy z branży turystycznej szczególnie zainteresowani rozwojem turystyki na naszym terenie.

czytaj więcej