herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 mar
2019

WYBORY SOŁECKIE W PACHOLĘTACH I CZARNÓWKU

We wtorek 26 marca 2019 r. zebrania wyborcze odbyły się w dwóch sołectwach: Czarnówko i Pacholęta. Dzięki dużej frekwencji zebrania odbyły się w pierwszym terminie.
Na funkcję Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. Nowym Sołtysem Sołectwa Czarnówko została Pani Daniela Mach. W skład trzyosobowej rady Sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Piotr Wermuth i Anna Baranowska.


W Pacholętach mieszkańcy ponownie wybrali Sołtysem Stanisława Czyża. Wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Maria Markowicz, Jolanta Juzyszyn, Czesław Głowacki, Piotr Gmiński i Adrian Stawierej.

Gratulujemy wyboru wszystkim Państwu - Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy satysfakcji z pełnienia ważnych funkcji społecznych oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców Sołectw Pacholęta i Czarnówko.


czytaj więcej


27 mar
2019

POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 26 marca 2019 r. siedmioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

czytaj więcej


26 mar
2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

czytaj więcej


25 mar
2019

W MARWICACH WYBRANO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

Rozpoczął się ostatni cykl zebrań wyborczych w sołectwach. W dniu 25 marca 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos zwołała zebranie wiejskie w Marwicach. Duże zainteresowanie i frekwencja mieszkańców pozwoliły rozpocząć zebranie już w pierwszym terminie. W wyborach Sołtysa jedynym kandydatem był dotychczasowy Sołtys Zygmunt Dębski, który zdobył wszystkie głosy i został ponownie wybrany Sołtysem Sołectwa Marwice na nową kadencję.

Mieszkańcy ustalili liczebność nowej Rady Sołeckiej. Do pięcioosobowej Rady zostali wybrani: Norbert Grygorcewicz, Justyna Poręba, Katarzyna Nazar, Marek MakowskiHelena Mysiak.

Nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wielu udanych przedsięwzięć w czasie obecnej kadencji, zadowolenia i satysfakcji z pracy na rzecz swojej miejscowości i mieszkańców Sołectwa Marwice.

czytaj więcej