herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

20 wrz
2018

UCZNIOWIE WIDUCHOWSKIEJ SZKOŁY JUŻ KORZYSTAJĄ Z NOWYCH SZAFEK

Z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem uczniowie Szkoły Podstawowej w Widuchowej przyjęli nowe szafki na szkolnych korytarzach. W czasie wakacji zakupiono i zamontowano szafki dla wszystkich uczniów klas IV - VIII. W środę 19 września Pani Wójt Anna Kusy - Kłos współnie z dyrektorem szkoły Stanisławem Domaradzkim wręczyli klucze do szafek kolejnej klasie. Rozwiązanie stosowane od dawna w innych placówkach przynosi wiele korzyści: w szkole panuje porządek, każdy uczeń ma swoje własne miejsce, w którym może schować swoje ubrania i podręczniki, posiada kluczyk, który gwarantuje mu prywatność, uczy się też odpowiedzialności. Dzięki własnej szafce uczeń unika dźwigania w plecaku masy niezbędnych do nauki książek,  ma własną bezpieczną przestrzeń i dostęp na każdej przerwie.


czytaj więcej


19 wrz
2018

POŻEGNANIE LATA W KRZYWINIE - WIELKI FESTYN RODZINNY

W sobotę 22 września 2018 roku w Krzywinie odbędzie się Festyn rodzinny pn. "Pożegnanie lata" ze sportowym akcentem z udziałem gwiazd sportu, występami artystycznymi, gwiazdą wieczoru i zabawą taneczną. Impreza organizowana jest przez Gminę Widuchowa, Sołectwo Krzywin, ADK Szafir, LUKS Krzywin i OSP Krzywin. Wójt gminy Anna Kusy - Kłos w imieniu organizatorów zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy oraz gości, dorosłych, dzieci i rodziny do wspólnej zabawy. Nie zabraknie atrakcji dla nikogo.

W czasie festynu o godz. 18.00 podejmiemy próbę pobicia rekordu Guinessa w jednoczesnym podbijaniu piłki, dlatego zachęcamy do udziału w próbie wszystkich uczestników festynu i prosimy o zabranie ze sobą własnej piłki. Mieszkańcy Krzywina, panie z ADK Szafir, członkowie Rady sołeckiej już od kilku dni spotykają się przygotowując miejscowość i obiekty sportowe na przyjęcie gości. 

Podczas wieczornej muzycznej części imprezy wystąpi grupa B-QLL znana już mieszkańcom naszej gminy z występów na Gminnych Dożynkach w Żarczynie. Po koncercie zapraszamy na zabawę taneczną przy remizie OSP. Festyn otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z programu "Społecznik".

czytaj więcej


16 wrz
2018

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE PRZYNOSI EFEKTY - KOLEJNE PUNKTY ŚWIETLNE W WIDUCHOWEJ

Jedną z pierwszych inwestycji w roku 2015 była modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie Widuchowa. Dzisiaj pewnie już nie pamiętamy starego oświelenia, przyzwyczailiśmy się do nowego i wydaje się nam, że tak byo od zawsze. W 2015 r. wymieniono 420 lamp rtęciowych na nowoczesne energooszczędne lampy ledowe. Koszt inwestycji to kwota 813400 zł. Roczne oszczędności na energii elektrycznej to 40 tys. zł a dodatkowe 35 tys. zł  to oszczędności na usługach konserwacyjnych. To właśnie z tych oszczędności stale, co roku montowane są sukcesywnie nowe lampy w miejscowościach. Tam, gdzie istnieje infrastruktura energetyczna montowane są oprawy ledowe na słupach, a tam, gdzie jej brak, montowane są lampy solarne. W tym roku dodatkowe punkty świetlne pojawiły się również w Widuchowej, w miejscach, które od dawna wskazywali radni i mieszkańcy. 

czytaj więcej


06 wrz
2018

W OGNICY POSTAWIONO NOWY BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI

W Ognicy powstał długo oczekiwany plac zabaw dla dzieci. Zamontowano ekologiczny zestaw zabawowy oraz ławki i kosze na śmieci.  To już szósty nowy plac zabaw, który powstał w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Cztery place zabaw  zrealizowano z projektu i zostaly dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a place zabaw w Żelechowie i Ognicy zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Place zabaw to przykład dobrze ulokowanych środków sołeckich. Mamy nadzieję, że długo posłużą małym mieszkańcom i będą często odwiedzane.

  

czytaj więcej