herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

03 kwi
2019

NOWY NABYTEK ZGK - WÓZ ASENIZACYJNY DOTARŁ JUŻ DO PIERWSZYCH KLIENTÓW

Od 1 kwietnia 2019 r. park maszynowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej wzbogacił się o nową jednostkę - wóz asenizacyjny ze zbiornikiem o pojemności 8 m3 . Modernizację wozu polegającą na wykonaniu i montażu na podwoziu samochodu ciężarowego IVECO nowej beczki wraz z wydajną pompą wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne "Pomot' z Chojny.

Dzisiaj Wójt gminy Pani Anna Kusy - Kłos miała okazję obejrzeć samochód. Dyrektor ZGK Zbigniew Pankiewicz nie krył zadowolenia i zapewnił, że dzięki tej inwestycji w sposób znaczący poprawi się obsługa mieszkańców i zmniejszy się czas oczekiwania na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornków bezodpływowych do oczyszczalni ścieków w Widuchowej.

czytaj więcej


03 kwi
2019

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIDUCHOWEJ WZIĘŁA UDZIAŁ W II EDYCJI KONKURSU "DO HYMNU"

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Widuchowej odbyło się przesłuchanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości "Do Hymnu", ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego. W tegorocznej edycji konkursu w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, na liście utworów znalazła się „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W konkursowym wykonaniu Hymnu państwowego, "Roty" i "Ody do Radości" wzięło udział ponad 270 uczniów, a wykonawcom akompaniował zespół instrumentalny. Jury konkursowe w Widuchowej reprezentowali Pan prof. dr hab. Dariusz Dyczewski Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Pani dr hab. Barbara Halec  Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.
Występ był udany, zarówno instrumentaliści, jak i wykonawcy utworów hymnicznych dali z siebie wszystko i doskonale zaprezentowali się przed Jury. Paweł Wróbel, który przygotowywał uczniów do konkursu wysoko ocenił występ i podkreślił, że wiele godzin, które wszyscy poświęcili na próby przyniosło efekt niezależnie od wyniku konkursu. Dzisiaj wszyscy uczniowie szkoły znają w całości i potrafią pięknie zaśpiewać Hymn państwowy oraz inne utwory hymniczne i przez to wspaniale wpisują się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

czytaj więcej


30 mar
2019

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 29 marca 2019 r. Urząd Gminy Widuchowa zorganizował uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody obchodzili: Państwo Marianna i Stanisław Czeda, Państwo Józefa i Jan Drzewieccy oraz Państwo Krystyna i Edward Chilewscy.
Na uroczystość przybyli dostojni Jubilaci wraz z rodzinami: dziećmi, wnukami, prawnukami i przyjaciółmi.

Uroczystość, która odbyła się w  Sali ślubów USC Widuchowa, uświetnił swoim występem Dziecięcy Zespół Ludowy  "Niezabudki" pod opieką Pani Jolanty Berowskiej

Za trud i poświęcenie Urząd Stanu Cywilnego w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do Prezydenta RP o wyróżnienie poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu  dekoracji dokonała Wójt Gminy Pani Anna Kusy –Kłos.

Pary małżeńskie zostały obdarowane kwiatami oraz drobnymi prezentami. Życzeniom i gratulacjom  nie było końca. Nie brakowało wzruszeń i wspomnień z lat młodzieńczych. Wszystkim Jubilatom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.

czytaj więcej


27 mar
2019

WSZYSTKIE SOŁECTWA W GMINIE WIDUCHOWA PO WYBORACH SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

Zakończył się trwający ponad miesiąc cykl zebrań wiejskich zwołanych przez Wójt Annę Kusy - Kłos, których celem były wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania wyborcze odbyły się w 14 sołectwach - we wszystkich wybrano nowych sołtysów, w 13 sołectwach wybrano nowe Rady Sołeckie.

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 27 marca 2019 r. w Bolkowicach. Nowym Sołtysem został wybrany ponownie Jan Bachłaj, który otrzymał głosy wszystkich wyborców obecnych na zebraniu. Mieszkańcy ustalili liczebność Rady Sołeckiej na 5 osób. W wyniku wyborów w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice weszli: Kazimiera Adamiak, Barbara Czupryńska, Małgorzata Kąkolewska, Grzegorz Kąkolewski i Marlena Śledzik.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowemu Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej gratulacje oraz życzenia  pomyślnej realizacji wszystkich przedsięwzięć dla dobra całej społeczności Sołectwa Bolkowice. W zebraniu wiejskim uczestniczył także Zbigniew Pałka - Radny Rady Gminy Widuchowa (Okręg 10).

  

czytaj więcej