herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 lip
2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

Organizator zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie i podzielenia się pięknem naszego powiatu utrwalonym na fotografii. Termin składania prac konkursowych - do 31 sierpnia 2019 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Tematem konkursu są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu gryfińskiego, związane z jego położeniem geograficznym, posiadanymi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi tj. m.in.: rzeka Odra, parki krajobrazowe i inne miejsca cenne przyrodniczo, panoramy miast, przejścia graniczne, zabytki sakralne i świeckie, miejsca pamięci, w tym Rejon Pamięci Narodowej, budynki użyteczności publicznej, oraz obiekty lub miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym itp.

Główne cele konkursu:
1) wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca w powiecie gryfińskim oraz wykorzystanie ich w celach niekomercyjnej promocji Powiatu Gryfińskiego m.in. w folderach, widokówkach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych.
2) zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz promocja walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych powiatu gryfińskiego,
3) propagowanie fotografowania w plenerze jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

czytaj więcej