herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ramach Otwartego  konkurs ofert pn. "Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP"  ogłoszonego przez  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jednostka OSP w Widuchowej  otrzymała dwie dotacje: pierwsza na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - kwota dofinansowania 6000,00 zł, z tej formy wsparcia skorzysta 20 OSP w Województwie  Zachodniopomorskim. Druga dotyczy  aktywizacji lokalnej społeczności – kwota dofinansowania 3000,00 zł W tej części konkursu  dotacje otrzymało 29 jednostek OSP z naszego województwa.
Otrzymane dotacje były możliwe dzięki wspólnej współpracy przy tworzeniu wniosków  Pani Wójt Anny Kusy Kłos z OSP w Widuchowej.
Gratulujemy i życzymy sukcesu.

fot. http://www.wzp.pl/

Wpisany przez: Andrzej Stachura