herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU, które trwało od 4 do 5 kwietnia. 3400 gmin na 10000 zgłoszonych otrzyma bony o wartości 15000 EUR na pokrycie kosztów instalacji hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, w tym w ratuszach, bibliotekach publicznych, muzeach, parkach publicznych lub placach. Wśród wyróżnionych gmin z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii jest również Gmina Widuchowa. Podpisanie umów nastąpi w czerwcu 2019 roku.

Wpisany przez: Andrzej Stachura