herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - NOWA WIATA PRZYSTANKOWA W LUBICZU

W Lubiczu obok świetlicy wiejskiej została zamontowana wiata przystankowa przeznaczona dla dzieci dojeżdżających do szkoły i dorosłych pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej. Wniosek w tej sprawie złożyli do Wójta mieszkańcy miejscowości Lubicz. Temat budowy wiaty przystankowej był także przedmiotem burzliwej dyskusji w czasie zebrania wiejskiego. Głosy  w tej sprawie były podzielone i dopiero w wyniku głosowania udało się ustalić stanowisko mieszkańców. Wójt Anna Kusy - Kłos uwzględniła wniosek społeczności lokalnej - zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy. Teraz warto zadbać o to miejsce i o majątek gminy, aby nowa wiata dobrze służyła mieszkańcom wioski. 

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - WYKONANO KOLEJNE ODCINKI CHODNIKA W PARKU CZCIBORA W WIDUCHOWEJ

Zgodnie z planem kończą się inwestycje finansowane z funduszy sołeckich, które muszą być zrealizowane i rozliczone do końca roku budżetowego. W ostatnich dniach listopada w Parku Czcibora w Widuchowej wykonano remont chodników.

Przebudowano odcinek ciągu pieszego od przystanku autobusowego w kierunku ul. Szkolnej oraz odcinek prowadzący do placu zabaw. Nowe chodniki znacząco wpłynęły na estetykę parku, zapewniają bezpieczną komunikację we wszystkich kierunkach i dostęp do placu zabaw.

czytaj więcej


13 lis
2018

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI O POMOC DLA POGORZELCÓW !!!

Dnia 31.10.2018 r. w wyniku pożaru rodziny z Mieszkowic w województwie zachodniopomorskim straciły dobytek całego życia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry wraz z Wójtami i Burmistrzami Gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry  zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla Pogorzelców.

czytaj więcej


11 lis
2018

GMINNE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


W sobotę 10 listopada 2018 r. w Widuchowej odbyły się uroczyste obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, skąd uczestnicy w marszu z pocztami sztandarowymi na czele przybyli do szkoły podstawowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem władz gminy, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Widuchowa.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich przybyłych na uroczystość powitała gospodarz gminy Pani Wójt Anna Kusy - Kłos. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wysiłek pokoleń naszych rodaków i trudną drogę Narodu polskiego do upragnionej Niepodległości. Pani Wójt złożyła mieszkańcom i gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Na uroczystej akademii w Widuchowej mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz oświatowych z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Jerzym Sołtysiakiem, księży, dyrektorów szkół, przedszkola i biblioteki, radnych i sołtysów, prezesów i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli Koła Sybiraków, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz mieszkańców naszej gminy.

 

Po okolicznościowych przemówieniach gości odbyły się inscenizacja oraz występy artystyczne, w których zaprezentowali się: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt, dziecięcy zespół folklorystyczny "Niezabudki", dzieci z gminnego przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Widuchowej.

czytaj więcej