herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zakończył się trwający ponad miesiąc cykl zebrań wiejskich zwołanych przez Wójt Annę Kusy - Kłos, których celem były wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania wyborcze odbyły się w 14 sołectwach - we wszystkich wybrano nowych sołtysów, w 13 sołectwach wybrano nowe Rady Sołeckie.

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 27 marca 2019 r. w Bolkowicach. Nowym Sołtysem został wybrany ponownie Jan Bachłaj, który otrzymał głosy wszystkich wyborców obecnych na zebraniu. Mieszkańcy ustalili liczebność Rady Sołeckiej na 5 osób. W wyniku wyborów w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice weszli: Kazimiera Adamiak, Barbara Czupryńska, Małgorzata Kąkolewska, Grzegorz Kąkolewski i Marlena Śledzik.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowemu Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej gratulacje oraz życzenia  pomyślnej realizacji wszystkich przedsięwzięć dla dobra całej społeczności Sołectwa Bolkowice. W zebraniu wiejskim uczestniczył także Zbigniew Pałka - Radny Rady Gminy Widuchowa (Okręg 10).

  

Wpisany przez: Andrzej Stachura