herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 marca 2019 r. Urząd Gminy Widuchowa zorganizował uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody obchodzili: Państwo Marianna i Stanisław Czeda, Państwo Józefa i Jan Drzewieccy oraz Państwo Krystyna i Edward Chilewscy.
Na uroczystość przybyli dostojni Jubilaci wraz z rodzinami: dziećmi, wnukami, prawnukami i przyjaciółmi.

Uroczystość, która odbyła się w  Sali ślubów USC Widuchowa, uświetnił swoim występem Dziecięcy Zespół Ludowy  "Niezabudki" pod opieką Pani Jolanty Berowskiej

Za trud i poświęcenie Urząd Stanu Cywilnego w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do Prezydenta RP o wyróżnienie poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu  dekoracji dokonała Wójt Gminy Pani Anna Kusy –Kłos.

Pary małżeńskie zostały obdarowane kwiatami oraz drobnymi prezentami. Życzeniom i gratulacjom  nie było końca. Nie brakowało wzruszeń i wspomnień z lat młodzieńczych. Wszystkim Jubilatom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.

Wpisany przez: Andrzej Stachura