herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Widuchowej odbyło się przesłuchanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości "Do Hymnu", ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego. W tegorocznej edycji konkursu w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, na liście utworów znalazła się „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W konkursowym wykonaniu Hymnu państwowego, "Roty" i "Ody do Radości" wzięło udział ponad 270 uczniów, a wykonawcom akompaniował zespół instrumentalny. Jury konkursowe w Widuchowej reprezentowali Pan prof. dr hab. Dariusz Dyczewski Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Pani dr hab. Barbara Halec  Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.
Występ był udany, zarówno instrumentaliści, jak i wykonawcy utworów hymnicznych dali z siebie wszystko i doskonale zaprezentowali się przed Jury. Paweł Wróbel, który przygotowywał uczniów do konkursu wysoko ocenił występ i podkreślił, że wiele godzin, które wszyscy poświęcili na próby przyniosło efekt niezależnie od wyniku konkursu. Dzisiaj wszyscy uczniowie szkoły znają w całości i potrafią pięknie zaśpiewać Hymn państwowy oraz inne utwory hymniczne i przez to wspaniale wpisują się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

Wpisany przez: Andrzej Stachura