herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od 1 kwietnia 2019 r. park maszynowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej wzbogacił się o nową jednostkę - wóz asenizacyjny ze zbiornikiem o pojemności 8 m3 . Modernizację wozu polegającą na wykonaniu i montażu na podwoziu samochodu ciężarowego IVECO nowej beczki wraz z wydajną pompą wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne "Pomot' z Chojny.

Dzisiaj Wójt gminy Pani Anna Kusy - Kłos miała okazję obejrzeć samochód. Dyrektor ZGK Zbigniew Pankiewicz nie krył zadowolenia i zapewnił, że dzięki tej inwestycji w sposób znaczący poprawi się obsługa mieszkańców i zmniejszy się czas oczekiwania na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornków bezodpływowych do oczyszczalni ścieków w Widuchowej.

Wpisany przez: Andrzej Stachura