herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, propagujący ideę proekologicznego stylu życia.
W komisji zasiedli:
- Anna Kusy-Kłos – Wójt Gminy Widuchowa
- Agnieszka Odachowska – Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Gminy Widuchowa
- Agnieszka Jewsiej – Inspektor w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Gminy Widuchowa

W pierwszej  kategorii wiekowej – grupa przedszkolna
I miejsce zdobył Julian Sowiński
II miejsce zdobył Mateusz Szwechłowicz.

W drugiej kategorii wiekowej – szkoły podstawowe, klasy I-III
I miejsce zdobyła – Lena Brzęczek
II miejsce zdobył Raul Sowiński
III miejsce zdobył Damian Kozioł
za udział w konkursie nagrodę otrzymał – Andrzej Chłystek

W trzeciej kategorii wiekowej – szkoły podstawowe, klasy IV-VI
I miejsce zdobył Marcel Adamiak
II miejsce zdobyła Otylia Stasiowska
III miejsce zdobył Damian Kozioł
za udział w konkursie nagrodę otrzymali: Patrycja Chłystek oraz Wojtek Kurcz

Została również przyznana nagroda specjalna dla Barosza Szwechłowicza

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Dożynek 2019 w Widuchowej.
Laureatom oraz uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak