herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Bolkowicach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Bolkowice oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice.

W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.30 w Świetlicy Wiejskiej w Bolkowicach.

Porządek obrad:
1. Wybory Sołtysa Sołectwa Bolkowice.
2. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice.
3. Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutu Sołectwa Bolkowice.

Wpisany przez: Andrzej Stachura