herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pacholętach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Pacholęta oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Pacholęta.
W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Pacholętach.

2. W dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Czarnówko oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnówko.
W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku.

Porządek obrad:
1.
Wybory Sołtysa Sołectwa.
2. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa.
3. Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutu Sołectwa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak