herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno – szkoleniowe pod nazwą: „Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie” Szkolenie odbędzie się 13 luty 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej OT KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.

Wpisany przez: Mariusz Gralak