herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych 2018”.
Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.

Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST
74-105 Nowe Czarnowo

Osoba do kontaktu: Wioletta Pakulska tel.: 506-081-642
Termin składania zgłoszeń 16.08.2018r. do 22.08.2018r.

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

 

Rodzaj zajęć

Miejsce organizacji zajęć

1.

Hipoterapia

Maciejowice

2.

zajęcia logopedyczne

Gryfino, Moryń

3.

zajęcia rehabilitacyjne sportowe – ogólnorozwojowe

Gryfino

4.

zajęcia sportowe z elementami pedagogiki cyrku

Gryfino

5.

zajęcia terapeutyczne - uspołeczniające

Gryfino

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura