herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.
 

Tematyka:
Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej:
- stan stacji uzdatniania wody,
- zaplanowane inwestycje i ich realizacja.

Wpisany przez: Mariusz Gralak