herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jak co roku wyłoniła  wyróżniających się Animatorów z całej Polski, którzy swoimi działaniami najbardziej przyczynili się do promocji idei sportu powszechnego na Orlikach. W gronie osób uhonorowanych tytułem Animator Roku znalazł się Dariusz Szymorek Animator sportu z Orlika w Krzywinie gmina WIDUCHOWA. W konkursie uczestniczyli Animatorki i Animatorzy, którzy w 2015 roku brali udział w edycji projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Uroczyste wręczenie dyplomów Animator Roku odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Programu Nasz Orlik, 10 grudnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Konferencja była też okazją do podsumowania najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w tym programie w 2015 roku. A działo się dużo - w 2015 roku Orliki odwiedziło ponad 28 mln osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Aż o 4 542 194 osób więcej niż w 2014 roku.

W uroczystości  wzięło udział wielu znamienitych gości  min. Marcin Dorna – Trener Młodzieżowej Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, Marcin Herra – Wiceprezes ds. rozwoju Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Krzysztof Krzewicki – Krajowy Oficer Rozwoju Polskiego Związku Rugby, Marian Kubalica Wicedyrektor TVP Sport, Mirosław Marczewski – Dyr. Generalny FRSE,Bartosz Mielecki – Prezes Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń, Marek Plawgo – lekkoatleta,m.in. uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach i Pekinie, Marcin Prus – Siatkarz, reprezentant Polski, Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Bogdan Wenta – były zawodnik i trener piłki ręcznej.

- Jestem bardzo zaszczycony wyróżnieniem FRKF. Wyróżnienie to jest wynikiem nie tylko  mojej pracy ale przede wszystkim zaangażowania mieszkańców naszej gminy w zdrowy i aktywny tryb życia. Kobiety w wieku 20 -60 lat ćwiczące i uprawiające różne dyscypliny sportu na Orliku to niecodzienny widok. A tak u nas właśnie jest! Szczere podziękowania dla Amatorskiej Drużyny Kobiet Szafir Krzywin, Pani Sołtys Krzywina Jadwidze Mazur, Sołectwa w Krzywinie i oczywiście Pani Wójt Gminy Widuchowa Annie Kusy Kłos za  wspaniałą współpracę. Wyróżnienie na pewno zmotywuje mnie do dalszej jeszcze bardziej efektywnej pracy. Korzystając z okazji zapraszam wszystkie grupy wiekowe ( dzieci, młodzież, kobiety, seniorów) na Orliki. Orliki są dla WSZYSTKICH!!! - mówi Dariusz Szymorek, animator sportu na Orliku w Krzywinie.

Program „Moje boisko – Orlik 2012“, który zainicjowano w 2008 roku, zakładał budowę w każdej gminie na terenie całego kraju – ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Inicjatywa była związana z Euro 2012, ale stanowiła również odpowiedź na wciąż niską liczbę Polaków aktywnych sportowo. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi, wybudowano 2604 Orliki.

Na wybudowaniu boisk jednak się nie skończyło. To był dopiero początek batalii o zdrowie i lepszą kondycję Polaków. Program „Nasz Orlik” – zainicjowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – jest kolejnym działaniem wspierającym samorządy i Animatorów w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz jej promowaniem wśród użytkowników Orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje pracę Animatorów, działania szkoleniowe i promocyjne w ramach programów „Animator moje boisko Orlik 2012”, uruchomionego w 2009 roku oraz „Akademia Animatora”, wdrożonego w 2013 roku.

- Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to nadal domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze statusu majątkowego, mieszkańców miast. Tymczasem, Orliki stwarzają szanse na to, by zainteresować aktywnością sportową również ludzi starszych, czy pochodzących z mniejszych miejscowości, niezależnie od stopnia ich zamożności – mówi Monika Chabior, prezeska FRKF.
– I to się dzieje, a co istotne, liczba gości Orlików zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych.

Orliki oraz Animatorzy, wspierani w ramach realizowanych przez FRKF programów „Nasz Orlik” i „Akademia Animatora” (szkolenia, e-learning, inspiracje, propagowanie dobrych praktyk) i współpracujący ze sobą nawzajem, tworzą z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami nową jakość na naszej mapie lokalnych centrów wydarzeń, nie tylko sportowych, lecz także społecznych.