herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek i piątek 21 i 23 czerwca 2018 r. w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Widuchowej uroczyście podsumowano rok szkolny 2017/2018. Na okolicznościowym apelu, który zawsze odbywa się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem obecna była  Pani  Wójt Anna Kusy-Kłos, która poźegnała absolwentów gimnazjum, złoźyła gratulacje z okazji ukończenia szkoły oraz podziękowała nauczycielom i rodzicom za owocną stałą współpracę w okresie nauki szkolnej.

Najlepszym absolwentom wręczono nagrody za naukę i zachowanie, stypendia oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe. Wójt Anna Kusy-Kłos wręczyła nagrodę organu prowadzącego Tomaszowi Żygadło, który uzyskał najlepszy wynik w nauce oraz wzorowe zachowanie.  Stanisław Domaradzki wręczył  Nagrodę Dyrektora Małgorzacie Mlak, a Nagrodę Rady Pedagogicznej z rąk Pani wicedyrektor Barbary Kwaśniak otrzymał Tymon Cisowski.  

Następnie wręczono najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, a rodzicom listy gratulacyjne. Na zakończenie uczniowie klasy trzeciej gimnazjum zaprezentowali część artystyczną, podczas której na wesoło wspominali szkolne lata.
W piątek uroczyście zakończyli rok szkolny pozostali uczniowie, którzy po raz ostatni przed wakacjami spotkali się z wychowawcami. Były podziękowania i kwiaty - wszyscy szczęśliwie dotarli do końca roku i zasłużyli na wspaniały wypoczynek. Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Wpisany przez: Andrzej Stachura