herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje konkurs fotograficzny pn. „Zachodniopomorskie Rolnictwo w Obiektywie”. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego- amatorów fotografii. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w najlepszy sposób oddadzą aktywnie prowadzoną działalność rolniczą jej rozwój oraz piękno krajobrazów wiejskich. Organizowany konkurs to jednocześnie promocja rolnictwa województwa zachodniopomorskiego.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się podczas I Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej organizowanej przez ZODR w Barzkowicach w dniach 28-29.04.2018 r. Ponadto podczas dwudniowej Wiosennej Wystawy zostanie przygotowana i dostępna dla odwiedzających Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.

 

Link do strony ZODR: http://www.zodr.pl/index.php?site=konkursy&dzial=11

Wpisany przez: Mariusz Gralak