herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

 Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wysokość wsparcia oraz okres spłaty
W programie można uzyskać nawet 90 000,00 zł na założenie działalności gospodarczej i 20 000,00 zł na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Okres spłaty kapitału może wynieść nawet 7 lat (w tym do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału), a oprocentowanie pożyczki to tylko 0,4375% w skali roku.

Kto może skorzystać z tego programu?
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej;
b) kobiety;
c) osoby z niepełnosprawnościami;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy mogą uzyskać osoby, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kontakt
Marek Leszczyński – Regionalny Koordynator Projektu
tel. 790 797 103
e-mail
m.leszczynski@ecdf.pl

Placówka ECDF w Szczecinie – ul. Poznańska 1A, pokój 26, 71-785 Szczecin
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)

Więcej
Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania umieszczone są na stronie http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki

Wpisany przez: Mariusz Gralak