herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 marca 2018 r. gościliśmy Panią Sędzię Annę Marię Wesołowką, która przyjechała do Widchowej na zaproszenie Wójt Anny Kusy - KłosMarii Woźniak - Kierownika GOPS w Widuchowej. Znana z popularnego serialu emitowanego przez telewizję TVN Pani Sędzia spotkała się z uczniami, rodzicami i nauczycielami dzieląc się wiedzą i swoim zawodowym doświadczeniem związanym z przestępczością nieletnich. Przez 28 lat orzekała w najtrudniejszych sprawach karnych związanych m.in. z przestępczością zorganizowaną jako sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka, współautorką ustawy o świadku koronnym, inicjtorem powstania przyjaznych pokojów przesłuchań dla dzieci, a także wprowadzenia edukacji prawnej do szkół. Wydała poradnik prawny „Bezpieczeństwo Młodzieży” i od wielu lat spotyka się z młodzieżą i dorosłymi prowadząc w całej Polsce wykłady z zakresu praw dziecka i przemocy w rodzinie.

 

Wizyta Pani Sędzi Wesołowskiej była ogromnym przeżyciem dla uczestników spotkań. Najbardziej przemawiały do słuchczy przyklady z prawdziwych rozpraw, z udziałem młodocianych przestępców, oraz tragedia młodych ludzi i ich rodzin, do której doszło wskutek złamania prawa, i której najczęstszą przyczyną były problemy rodzinne, demoralizacja, zły wpływ otoczenia, narkotyki.

Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska gorąco zachęcała nauczycieli do tworzenia w każdej placówce "Kącików prawnych", których celem jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i dorosłych. Mówiła także o procedurze „niebieskiej karty” oraz zasadach odpowiedzialności obowiązujących wszystkich dorosłych: nauczyceli, rodziców, pedagogów. Podczas spotkania z rodzicami Pani Sędzia odniosła się również do błędów wychowawczych, braku czasu dla dzieci i wynikających z tego konsekwencjach, również prawnych. Wskazywała na to, jak ważnym aspektem wychowania powinna być szczera i serdeczna rozmowa z młodym człowiekiem. 

Organizatorem spotkania była Pani Wójt Anna Kusy - Kłos, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wpisany przez: Andrzej Stachura