herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z informacjami otrzymanymi od wykonawcy robót związanych z wymianą nawierzchni na przejeździe kolejowym na ul. Polnej w Krzywinie stanowiącym ciąg drogi łączącej Krzywin z Lubiczem uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że prace remontowe potrwają do 31 stycznia 2018 r. W związku z czym ww. przejazd będzie nadal całkowite zamknięty zarówno dla ruchu pieszego jak i kołowego.

Wpisany przez: Mariusz Gralak