herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W środę 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój lokalny w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Umowy z beneficjentami programu  podpisał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. Gminę Widuchowa reprezentowali wójt Anna Kusy - Kłos i skarbnik Marcin Bachta. Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 67 208,00 zł zostanie przeznaczone na budowę placów zabaw w czterech miejscowościach: Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. Nowoczesne i funkcjonalne place, które z pewnością najbardziej ucieszą najmłodszych, będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.


fot. igryfino.pl

Wpisany przez: Andrzej Stachura