herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy mieszkańców, że z powodu remontu  wiaduktu kolejowego w miejscowości Krzywin, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1383Z (z Krzywina do Rynicy) przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty od dnia 3 lipca br. Objazdy zorganizowano drogą krajową nr 31 i drogą wojewódzką nr 122, o czym informują umieszczone znaki drogowe. Informacje zarządcy drogi w tej sprawie zostały zamieszczone w prasie lokalnej. Prace remontowe linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny oraz wiaduktu w Krzywinie wykonuje firma Maxbud ze Stargardu.

Z informacji uzyskanych od wykonawcy wynika, że remont potrwa dłużej niż planowano. Przewidywany czas zakończenia prac to pierwsza dekada października.


 

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura