herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 kwietnia w Policach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, podczas którego podsumowano działalność Oddziału i wybrano nowe władze. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i krajowych Związku z Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem oraz delegaci powiatów na Zjazd Wojewódzki. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów czwórka delegatów z naszego powiatu będzie pełnić nowe ważne funkcje w Związku:
V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został dh Paweł Trzaskoś z Trzcińska Zdroju, a funkcję Sekretarza pełnić będzie dh Anna Kusy-Kłos z Widuchowej.

Delegatem na Zjazd Krajowy Związku został dh Adam Cybort z Mieszkowic, a dh Henryk Jakubowski z Cedyni wszedł w skład Sądu Honorowego.

Wpisany przez: Andrzej Stachura