herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z utrzymującym się zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG", przypominamy, że wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, są bezpłatne

Wpisany przez: Mariusz Gralak