herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Z największą przyjemnością informujemy, iż w dniu 19.05.2016r Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisała umowę z Samorządem Województwa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na wdrażanie LSR, która obejmuje 7 gmin otrzymaliśmy łącznie ponad 7 mln zł i w ramach tych środków LGD będzie ogłaszała nabory wniosków o przyznanie pomocy na działania, które przyczyni do realizacji LSR. Obszar podlegający wsparciu przy udziale naszego LGD to gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino (obszar wiejski), Moryń, Mieszkowice, Widuchowa.

Już w III kwartale planujemy ogłosić pierwsze nabory, na zakładanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji, powstanie centrów przetwórstwa, rozwój działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa lokalnego. Łączna wartości planowanych naborów 3 510 000 zł. Jeżeli masz pomysł, skontaktuj się z nami telefonicznie (516 196 740) i przyjdź do Biura LGD na ul. Sprzymierzonych 1, skonsultuj go i uzyskaj bezpłatne doradztwo, co zrobić aby zrealizować swój pomysł. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy serdecznie naszym mieszkańcom oraz członkowskim gminom za zaangażowanie się przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20120 z perspektywą do 2023r.do realizacji LSR

Wpisany przez: Mariusz Gralak