herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022.

Wpisany przez: Mariusz Gralak