herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

ENEA Operator sp. z o.o.  informuje, że aktualne wyłączenia energii elektrycznej na terenie Gminy Widuchowa planowane są w Żarczynie w dniu 5 czerwca 2023 r. w godzinach 08:30-12:30.
Wyłączenie dotyczy zabudowań o numerach:  17, 18, 19, 21.

Wpisany przez: Mariusz Gralak