herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wśród wyróżnionych w konkursie „Sołtys Roku 2023” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego znalazła się Pani Jadwiga Mazur, sołtys Sołectwa Krzywin!

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 66. wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich. Konkurs miał charakter otwarty.
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.
Laureatów i wyróżnionych wyłoniła kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa. Wyróżnieni otrzymają nagrody finansowe w wysokości 500 zł.  Uroczyste ich wręczenie odbędzie się podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, który odbędzie się w dniach 20-21 maja w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Gratulujemy Pani Jadwidze sukcesu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak