herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych, a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.

Dnia 29 kwietnia 2016 r. dzieci uczciły Święto Konstytucji 3 Maja uczestnicząc w uroczystości nawiązującej do tego, jakże ważnego w historii Polski wydarzenia. Zrozumienie aspektu historycznego związanego z tym świętem dla dzieci w wieku przedszkolnym jest trudnym zadaniem, ale świetnie i obrazowo wykonany montaż słowno - muzyczny w wykonaniu grup Pszczółek, Smerfów i Biedronek pod kierunkiem nauczycielek pozwolił na przybliżenie tematyki. Dzieci w galowych strojach recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne w obecności Gości zaproszonych. Odśpiewanie hymnu państwowego przez wszystkie grupy wiekowe podkreśliło doniosłość uroczystości. Spotkanie było atrakcyjną lekcją historii patriotyzmu.

A.Sojka-Durejko

Wpisany przez: Mariusz Gralak