herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

O G Ł O S Z E N I E
 o sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus  1.8 cdti
należącego do Gminy Widuchowa

 1. Nazwa i siedziba jednostki:
  Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzkia 8,
  74-120 Widuchowa
  tel. 91 4167255.
   
 2. Przedmiot sprzedaży:
  Samochód osobowy Ford Focus 1.8 cdti.+zestaw kół letnich
  Rok produkcji: 2000.
  Rodzaj nadwozia: kombi, 5 drzwiowy.
  Przebieg: 289625 km.
  Termin upływu ubezpieczenia OC: 01.11.2016 r.
  Termin badania technicznego: 28.01.2017 r.
   
 3. Minimalna kwota oferty nie może być niższa niż 1400 zł
  /słownie: tysiąc czterysta złotych/.
   
 4. Stan techniczny pojazdu:
  Samochód sprawny. Wymaga napraw blacharsko-lakierniczych.
   
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Pisemne oferty w zaklejonej kopercie (z adnotacją: oferta dotyczy sprzedaży samochodu – nie otwierać przed 30.05.2016 r.) należy składać w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11 (I piętro), Urzędu Gminy Widuchowa w terminie do dnia 30 maja 2016 r.
  Wzór oferty do pobrania.
   
 6. Samochód można oglądać w Widuchowej przy ul.Grunwaldzkiej 8, po uprzednim kontakcie telefonicznym z inspektorem Urzędu Gminy Panem Mariuszem Gralakiem, tel. 91 4167255.
   
 7. Oferty zostaną rozpatrzone 31 maja 2016 r.
  Samochód kupi osoba fizyczna lub prawna, która zaoferuje najwyższą cenę.
   
 8. Wydanie samochodu nastąpi po zawarciu umowy kupna sprzedaży i wpłacie zaoferowanej ceny na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak