herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej przypomina, że od 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w formie papierowej na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 o przyznanie:
- prawa do zasiłku rodzinnego,
- prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej w godzinach od 7.15 do 15.15 pod numerem telefonu 914167255 wew. 26.

Wpisany przez: Mariusz Gralak