herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Miło nam poinformować, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/408/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku sołectwa Krzywin i Lubicz otrzymały dofinansowanie w wysokości po 15 000,00 zł każde na realizację projektów w ramach organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursu Granty Sołeckie 2022.
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

Wpisany przez: Mariusz Gralak