herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 czerwca 2022 r. o godz.8.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XL Sesję Rady Gminy Widuchowa.
2. Informacja na temat bieżącego funkcjonowania  ZGK w Widuchowej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak