herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

22 czerwca br. rozpoczął się zaplanowany remontem ul.Żeromskiego i placu Mieszka I w Widuchowej. W ramach prac zniszczoną warstwę asfaltu sfrezowano, a po pracach regulacyjnych zostanie wykonana nakładka bitumiczna. Dodatkowo powstanie chodnik łączący ul.Szkolną z przystankiem autobusowym.

Wpisany przez: Mariusz Gralak