herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 26 lipca 2021 r.  w Urzędzie Gminy Widuchowa odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2021" oraz umowy o udzielenie pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. W uroczystości wzięli udział Wicemarszałek Województwa Pan Olgierd Kustosz, Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel oraz Zastępca Skarbnika Pani Monika Kubiak. Sołectwo Widuchowa reprezentował Pan Ryszard Zawadzki.
W tegorocznej edycji konkursu granty sołeckie zdobyły sołectwa Widuchowa i Dębogóra - granty zostaną przeznaczone na zakup i montaż oświetlenia solarnego. Dofinansowaniem na modernizację infrastruktury sportowej objęty został budynek na boisku  klubu sportowego "Łabędź Widuchowa".
W najbliższych miesiącach nastąpi realizacja dofinansowanych zadań.

    

Wpisany przez: Andrzej Stachura